Finnish | English

Palvelut

DIGITALISOINNIN STRATEGIA

Maailma digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Autamme Sinua tunnistamaan digitalisoitumisen uhat ja mahdollisuudet ja rakennamme kanssasi strategian selvitä voittajana tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa. Meillä on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden rakentamisesta aina strategiasta konseptointiin ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Strategian suunnittelu on kuitenkin kaiken kehittämisen lähtökohta.

Digitalisoitumisen strategiaprosessi sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet:

 • Markkinan ja asiakaskunnan muutoksen analysointi
 • Digitalisoitumisen skenaarioiden osallistava työstö
 • Tulevaisuuden palvelukonseptien ja prosessien digitalisoitumisen hahmottaminen
 • Etenemissuunnitelman laatiminen
 • Toimeenpanon käytännön suunnittelu

ASIAKKUUSSTRATEGIA

Kehittämisemme lähtökohtana on intohimo asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Tai intohimon puuttuessa sen sytyttäminen organisaation avainhenkilöille. Monikanavaisessa ja digitalisoituvassa maailmassa tämä tarkoittaa eri kanavien saumatonta yhteistyötä asiakaskäyttäytymisen syvää ymmärtämistä.

Asiakkuusstartegiatyössä työstämme osallistavassa prosessissa tyypillisesti seuraavia teemoja:

 • asiakassegmentoinnin malli
 • asiakkaiden palvelupolut
 • asiakastyön tavoitteet ja mittarit
 • asiakaskannattavuus ja kustannustehokkuus
 • jatkuvan palautteen keräämisen malli
 • analytiikka

CRM KÄYTTÖÖNOTON TUKI

Meillä on pitkä kokemus asiakkuudenhallintaan liittyvistä projekteista niin B2B kuin B2C ympäristöstäkin ja kattaen lukuisia eri toimialoja aina palveluista ja vähittäiskaupasta teollisuuteen ja julkishallintoon. Olemme olleet luotettuna ja puolueettomana osapuolena mukana tekemässä CRM vaatimusmäärittelyitä, järjestelmävalintoja, asiakastiedon hallintaa, käyttöönoton koulutuksia, pilotointeja ja jatkuvaa käyttötukea.  Asiakkuudenhallinnan kehittämisessä lähtökohta on ihmiset ja arjen toimintatapojen kehittäminen – ei teknologia itsessään.

MUUTOSJOHTAMINEN

Kaikki organisaation kehittämisprojektit tuovat aina mukanaan muutoksia, mutta muutoksen läpivientiin organisaatiossa harvoin satsataan riittävästi. On helppoa saada asiat paperilla ja IT-järjestelmissä toimimaan optimaalisesti, mutta vaikeinta on saada ihmiset mukaaan muutokseen. Perinteinen prosessilähtöinen kehittäminen on yleensä aivan liian kaukana ihmisten arkipäivää. Meidän lähtökohtamme onkin käytännön työtapojen muuttaminen ja kehittäminen osallistavia menetelmiä hyödyntämällä.  Muutosjohtamisen palvelumme kattavat:

 • Business-case arvioinnit ja laskelmat
 • Muutosohjelmien suunnittelu
 • Muutosvalmennukset
 • Käyttäjälähtöinen järjestelmien kouluttaminen
 • Muutokseen liittyvien digitaalisten oppimateriaalien tuottaminen
 • Muutoksen läpiviennin tavoiteasetanta ja mittaaminen